สตูล:ละงู@ ๑๘ ก.ค. ๖๑ นางสาวอัสลีณ่า สมาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอละงู ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (งบพัฒนาภาคใต้ชายแดน) ม.๔ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล (ทำน้ำพริกกุ้งแห้ง)

18 July 2018 /

22:29 น.

@สตูล:ละงู@ ๑๘ ก.ค. ๖๑ นางสาวอัสลีณ่า สมาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอละงู ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงศูนย์เรียนรู้บ้านนาข่าเหนือ ม.๔ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล

18 July 2018 /

22:28 น.

สตูล:ละงู@ ๑๘ ก.ค. ๖๑ นางสาวอัสลีณ่า สมาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอละงู ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (งบพัฒนาภาคใต้ชายแดน) ม.๖ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล (ทำปลาดุกแดดเดียว)

18 July 2018 /

22:24 น.

@สตูล:ละงู@ ๑๘ ก.ค. ๖๑ นางสาวอัสลีณ่า สมาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอละงู ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (งบพัฒนาภาคใต้ชายแดน) ม.๔ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล (ทำปลาดุกแดดเดียว)

18 July 2018 /

22:18 น.

สตูล:ท่าแพ 24 พ.ค. 2561 นางสาวพรทิพย์ สุดจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าแพ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสตูล ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล

24 May 2018 /

15:34 น.

24 พค.2561 นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอท่าแพ มอบหมายพัฒนาการอำเภอท่าแพร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดสตูล ณ.ห้องโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล

24 May 2018 /

15:27 น.

@สตูล:ท่าแพ 24 พ.ค. 2561 นายจรัญ อินทสระ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมประเมินครัวเรือนสัมมาชีพ ระดับจังหวัด เข้าประเมินครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนดีเด่นระดับอำเภอ ณ บ้านนางกะลาโสม ยี่หวังกอง บ้านเลขที่ 16 ม.3 บ้านเกาะไทร ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนและกลุ่มองค์กรในชุมชนให้การต้อนรับ

24 May 2018 /

15:04 น.

@สตูล:ละงู@ ๒๓ พ.ค. ๖๑ นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละงู พร้อมด้วย นางสาวอัสลีณ่า สมาคม ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยว otop นวัตวิถี หมู่ ๒ บ้านกาแบง ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล

23 May 2018 /

22:19 น.

Page 1 of 2712345...1020...Last »