สตูล : 7 พ.ย. 61 พช.สตูล ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับมาตรฐาน otop กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี กลุ่มผลิตภัณฑ์ ของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก

09 พฤศจิกายน 2561 /

10:11 น.

@สตูล : 5 พ.ย. 61 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

06 พฤศจิกายน 2561 /

10:54 น.