สตูล : 12 ส.ค. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวสุวรรณี ศิริโกศล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2561 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

15 สิงหาคม 2561 /

16:35 น.

สตูล : 12 ส.ค. 61 นานธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนางสาวลดาพร ทองนิ่ม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

15 สิงหาคม 2561 /

16:33 น.

สตูล : 12 ส.ค. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนายชาตรี รอดเสวก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล

15 สิงหาคม 2561 /

16:30 น.

สตูล : 10-11 สิงหาคม 2561 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนายอับดุลฮากีม สะกานดา เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ให้ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี : กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรการใช้สื่อการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว รุ่นที่ 3 ณ บ้านบากันเคย ม.3 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล โดยมีวิทยากรจาก ม.ราชภัฏสงขลา มาบรรยายและสาธิตการใช้สื่อการแสดงต้อนรับ

15 สิงหาคม 2561 /

16:29 น.

สตูล : 10-11 สิงหาคม 2561 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนายพฤธิพงค์ พิศาลวัชรินทร์ ให้ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี : กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรการใช้สื่อการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว รุ่นที่ 3 ณ บ้านมะหงัง ม.1 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดยมีวิทยากรจาก ม.ราชภัฏสงขลา มาบรรยายและสาธิตการใช้สื่อการแสดงต้อนรับ

15 สิงหาคม 2561 /

16:27 น.

สตูล : 10 ส.ค. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอยหมายนายรชยุทธ โศภิตจิรพาส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล

15 สิงหาคม 2561 /

16:26 น.

สตูล : 8-9 สิงหาคม 2561 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนายชาตรี รอดเสวก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ให้ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี : กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรการใช้สื่อการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว รุ่นที่ 2 ณ บ้านกาแบง ม.2 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล โดยมีวิทยากรจาก ม.ราชภัฏสงขลา มาบรรยายและสาธิตการใช้สื่อการแสดงต้อนรับ

15 สิงหาคม 2561 /

16:24 น.