สตูล : 14 ก.พ. 61 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ระดับจังหวัด มอบหมายนายประสิทธิ์ สุวรรณประสม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และเยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

15 กุมภาพันธ์ 2561 /

16:06 น.

สตูล : 14 ก.พ. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า โดยหน่วยงานในกระทรวงกลาโหม จังหวัดสตูล มีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน ณ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

15 กุมภาพันธ์ 2561 /

16:04 น.

สตูล : 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น.​ นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล ร่วมประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการทำงานระดับพื้นที่ พัฒนาประเทศตามโครงการ​ ไทยนิยม​ ยั่งยืน​ พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการให้ความรู้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน​ ในการร่วมกันพัฒนาประเทศ​ ตามแนวทางประชารัฐ ผ่านระบบ Video Conference โดยถ่ายทอดสดจากกระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย​ เป็นประธานการประชุม ณ​ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง​ ศาลากลางจังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รอง ผวจ.สตูล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง​ ร่วมประชุม

15 กุมภาพันธ์ 2561 /

16:02 น.

สตูล : 13 ก.พ. 61 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ระดับจังหวัด มอบหมายนายประสิทธิ์ สุวรรณประสม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และเยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 อำเภอละงู จังหวัดสตูล

15 กุมภาพันธ์ 2561 /

16:00 น.

สตูล : 13 ก.พ. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายจรัญ อินทสระ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประชุมหารือทีมวิทยากร ดำเนินการถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติงานการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสตูล (ครู ก.) ณ ห้องประชุมกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

15 กุมภาพันธ์ 2561 /

15:58 น.

สตูล : 12 ก.พ. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางจันทร์ฉาย เศรษฐทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นางสาวเบญจวรรณ หมื่นระย้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ด้านการเงินการคลังและการบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระหว่าง 12-14 กพ 61 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กทม.

13 กุมภาพันธ์ 2561 /

15:56 น.

สตูล : 12 ก.พ. 61 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ระดับจังหวัด มอบหมายนายประสิทธิ์ สุวรรณประสม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และเยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

12 กุมภาพันธ์ 2561 /

17:22 น.

สตูล : 9 ก.พ. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายจรัญ อินทสระ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้อง จูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

12 กุมภาพันธ์ 2561 /

14:05 น.

สตูล : 9 ก.พ. 61 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ระดับจังหวัด มอบหมายนายประสิทธิ์ สุวรรณประสม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และเยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

12 กุมภาพันธ์ 2561 /

14:04 น.