การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

@@@>สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์<@@@

20 มี.ค. 63 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล โดยนางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล ดำเนินการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างพัฒนาการจังหวัดสตูล และ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (สารภี) ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)