กิจกรรมเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และสัปดาห์รณรงค์การประหยัดและการออม

@@@>สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์<@@@

17 มีนาคม 2563 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และสัปดาห์รณรงค์การประหยัดและการออม ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยในกิจกรรมมีดังนี้
1. พัฒนาการจังหวัดอ่านสารอธิบดีเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์
2.ร่วมร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน
3.บรรยายแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดสตูล โดย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.เวทีเสวนาทิศทางกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จากตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์ฯ ทั้ง 7 อำเภอ

(Visited 1 times, 1 visits today)