การ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด

@@@>สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์<@@@

17 มี.ค. 63 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนายปริญญา ฤทธิ์เดช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)