การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ของหน่วยงานภาครัฐ

@@@>สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์<@@@

17 มีนาคม 2563 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายชาตรี รอดเสวก และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล รับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)