โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสตูล

@@@>สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์<@@@

23 มกราคม 2563 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนายอภิชาติ จิตร์พาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอท่าแพ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสตูล ณ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ หมู่ที่ 1 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
1) นำกองทุนพัฒนาเด็กในพระราชูปถัมภ์ ฯ มอบ เด็กครอบครัวมีรายได้น้อย 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท
2) จัดแสดงและจำหน่าย สินค้า OTOP
3) ผู้นำ อช. เข้าร่วม ช่วยบริการ การแจกสิ่งของเหล่ากาชาดจังหวัด
4) กิจกรรมปั่นแหลก แจกฟรี

(Visited 1 times, 1 visits today)