“โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

@@@>สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์<@@@

23 ม.ค. 63 เวลา 13.00 น. นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนายอภิชาติ จิตร์พาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาขุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการ ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมพื้นที่ดำเนินโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" อำเภอท่าแพ โดยมีพัฒนาการอำเภอ พัฒนากร ผู้นำ และครัวเรือนเป้าหมายให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อจะขับเคลื่อน โครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" ให้เป็นรูปธรรมต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)