การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

@@@>สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์<@@@

20 ม.ค. 63 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล ประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน/ฝ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ตามยุทธศาสตร์กรมฯ ยุทธศาสตร์จังหวัด งานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานต่อไป ให้เป็นไปตามแนวทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และห้วงเวลาที่กำหนด ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)