การเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการโคกหนองนาโมเดล

@@@>สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์<@@@

7 ม.ค. 63 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนายอภิชาติ จิตร์พาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการโคกหนองนาโมเดล โดยมีตัวแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ(สารภี) ผู้แทน อบต.ละงู เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอละงู และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ (สารภี) มีแนวทางค้นหาปราชญ์ในด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ การปรับพื้นที่ การสร้างจุดเรียนรู้ ภายในศูนย์ฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลละงู ม.12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)