โครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน กอ.รมน.

@@@>สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์<@@@

7 ม.ค. 63 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ ตามโครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน กอ.รมน. ณ หมู่ที่1 บ้านผัง14 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง

(Visited 1 times, 1 visits today)