การจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2563

@@@>สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์<@@@

7 ม.ค. 63นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมกาหลง วิทยาลับชุมชนจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)