การกำกับดูแลและอนุญาตการใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) “จำปาดะสตูล”

@@@>สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์<@@@

26 ธ.ค.62 เวลา 13.30-15.00 น. นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายเจนต์วิทย์ นาคแท้ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) “จำปาดะสตูล” ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)