พช.สตูล สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

พช.สตูล ขานรับ โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

@สตูล : นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมแต่งกายสวมใส่ชุดผ้าไทยมาทำงาน ตามโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ที่กรมการพัฒนาชุมชน โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมเชิดชูผ้าไทย และยังสนับสนุนกลุ่ม OTOP ประเภทผ้า/เครื่องแต่งกาย ให้มีรายได้จากการจำหน่ายผ้า อันส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้สู่ชุมชนได้อีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้ขอเชิญชวนภาคีการพัฒนา กลุ่ม องค์กร สตรี ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ในวันทำการอังคาร-วันศุกร์ ของสัปดาห์

(Visited 1 times, 1 visits today)