การส่งเสริมให้มีตลาดกลางรับซื้อสินค้าเกษตรประจำจังหวัดสตูล

@สตูล : 6 พ.ย. 62 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนายปริญญา ฤทธิ์เดช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมหารือการส่งเสริมให้มีตลาดกลางรับซื้อสินค้าเกษตรประจำจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)