การประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน จังหวัดสตูล

@สตูล : 6 พ.ย. 62 นางศุภมาส เหล็นเรื่อง พัฒนาการจังหวัดสตูล ประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน จังหวัดสตูล ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาขุมชนจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)