โครงการสร้างภูมิปัญญาพัฒนาความรู้สตรีตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

@สตูล: 24 ต.ค.2562 เวลา 11.00 น. นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนายเจนต์วิทย์ นาคแท้ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินการโครงการสร้างภูมิปัญญาพัฒนาความรู้สตรีตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 120 คน จากนั้นได้พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มจักสานคลุ้ม otop ตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)