การประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล

@สตูล: 24 ต.ค.2562 เวลา 13.30 น. นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมาย น.ส.สุวรรณี ศิริโกศล และนายณรงค์ คงแจ่ม ร่วมประชุม คณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจ.สตูล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติด กองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.สตูล โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธาน

(Visited 1 times, 1 visits today)