โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพสตรี

@สตูล : 17 ต.ค 62 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ทั้งนี้ได้มอบแนวทางการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้แก่ครอบครัว ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และช่องทางการสนับสนุนงบประมาณโดยใช้แหล่งทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมพัฒนาชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี

(Visited 1 times, 1 visits today)