การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ

@สตูล :8 ต.ค 62 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนางชมัยภรณ์ ดำรงกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอละงู และติดตามการจัดกิจกรรมโครงการงบอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(ทำขนมบุหงาบุดะ )ม .6 ตำบลปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)