เครือข่ายotop จังหวัดสตูล เข้าต้อนรับนายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

@สตูล : 7 ต.ค 62 นางศุภมาศ เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายเจนต์วิทย์ นาคแท้ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นำคณะกรรมการเครือข่ายotop จังหวัดสตูล เข้าต้อนรับนายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)