การดำเนินการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ otop ในการเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้”

@สตูล : 7 ต.ค 62 นางศุภมาศ เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จัุงหวัดสตูล เรื่องการดำเนินการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ otop ในการเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)