กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน 1 ตุลาคม 2562

@สตูล : 3 ต.ค. 62 เวลา 09.00 น. นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาขุมชนจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน 1 ตุลาคม 2562 ครบรอบ 57 ปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนและน้อมรำลึกถึงคุณูปการของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีกิจกรรม
– พัฒนาการจังหวัดสตูล อ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
– มอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการผู้รับราชการมาเป็นระยะเวลา 25ปี
– กิจกรรมสร้างความสุข เลี้ยงอาหารเที่ยงให้น้อง ๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สตูล
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สตูล ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)