การประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

@สตูล : 3 ต.ค. 62 เวลา 13.30 น. นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจ้งหวัดสตูล ประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาขุมชนจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)