โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

สตูล : 22 สิงหาคม 2562 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนายอภิชาติ จิตร์พาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมสตูล : 22 สิงหาคม 2562 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนายอภิชาติ จิตร์พาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยทางพัฒนาชุมชนร่วมสนับสนุนกิจกรรมมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ และปั่นแหลก แจกฟรี (ปั่นน้ำหวาน) แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ otop และลงทะเบียน otop ณ โรงเรียนบ้านวังพระเคียน ม.5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยทางพัฒนาชุมชนร่วมสนับสนุนกิจกรรมมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ และปั่นแหลก แจกฟรี (ปั่นน้ำหวาน) แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ otop และลงทะเบียน otop ณ โรงเรียนบ้านวังพระเคียน ม.5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)