โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ

@สตูล : 22 สิงหาคม 2562 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมาย นางชมัยภรณ์ ดำรงกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางทิพวรรณ ซ่อนศรี ประธานคณะทำงานเครือข่ายสมาชิกกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯ โดยท่านโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้ ในกิจกรรมเครือข่ายอาชีพฯ มีการนำเสนอแลกเปลี่ยนสินค้า/ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่เครือข่ายอาชีพต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)