โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์สมาชิกกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

@สตูล : 21 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น. นางศุภมาส เหร็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติการเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์สมาชิกกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ บริเวณตลาดนัดบ้านท่าอ้อย ม.1 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยมี นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายอำเภอทุ่งหว้า กล่าวเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าร่วมกิจกรรม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสตรี และ ร่วมด้วย otop mobile การแสดงของสตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)