การประชุมรับมอบนโยบายของพลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี แก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนภูมิภาค

@สตูล : 22 ส.ค. 62 เวลา10.00 น. นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล ร่วมประชุมรับมอบนโยบายของพลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี แก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนภูมิภาค ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สตูล และหัวหน้าส่วนราชการจ.สตูล ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร ศาลากลางจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)