การประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสตูล

# การประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสตูล #

สตูล : 11 ก.ค. 62 เวลา 09.00 น. นายสุริยา บุญเรืองยศสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานแผนและข้อมูล ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอท่าแพ เก็บข้อมูลตามโครงการประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 โดยมีนายชาตรี รอดเสวก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาขุมขนจังหวัด อำเภอ อำนวยความสะดวก ณ หอประชุมอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)