พัฒนาการจังหวัดสตูล เยี่ยมชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ

พัฒนาการจังหวัดสตูล เยี่ยมชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ

สตูล : 3 ก.ค. 62 เวลา 15.30 น. นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมคณะ เยี่ยมชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านท่าแพกลาง ม.2 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านฯ ปราชญ์ชาวบ้าน ให้ข้อมูลแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ การดำเนินงานฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ของหมู่บ้าน โดยพัฒนาการจังหวัดสตูล ได้เน้นย้ำการดำเนินงานหมู่บ้านให้เป็นไปตามตัวชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ ของกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)