พัฒนการจังหวัดสตูล เตรียมความพร้อมหมู่บ้านรับการตรวจของสตง. อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

พัฒนการจังหวัดสตูล เตรียมความพร้อมหมู่บ้านรับการตรวจของสตง.

สตูล : 2 ก.ค. 62 เวลา 10.00 น. นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายชาตรี รอดเสวก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ร่วมซักซ้อม และเตรียมความพร้อมของหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เอกสารต่าง ๆ เพื่อการรับการตรวจสอบของ สตง. ในวันที่ 8-9 ก.ค. 62 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งหว้า

(Visited 1 times, 1 visits today)