การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล

สตูล : 1 ก.ค.62 เวลา 10.00 น. นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล ประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล รุ่นที่ 1 โดยมีเป้าหมายประกอบด้วย อำเภอเมืองสตูล อำเภอละงู จำนวน 147 ราย ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนกองทุนฯ แก่คณะทำงาน โดยเน้นย้ำให้คณะทำงานได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท นำเอาความรู้ แนวทาง ประชาสัมพันธ์แก่สมาชิก รวมถึง การติดตาม การบริหารจัดการลูกหนี้ที่ค้างชำระ เพื่อประโยชน์ในการใช้เงินจากกองทุนฯได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพต่อไป ณ เลคเทอเรสรีสอร์ท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)