การดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน

สตูล : 1 ก.ค. 2562 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบละงู หมู่ที่ 12 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)