ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2562

@สตูล 12 มิ.ย. 2562 นายจรัญ อินทสระ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2562 ทางระบบ TV พช. ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)