คัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สตูล : 11 มิ.ย. 62 นายจรัญ อินทสระ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสตูล ประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดสตูล พร้อมคณะฯ สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสตูล จ.สตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)