การประชุมการพิจารณาตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการจังหวัดสตูล

สตูล : 11 มิ.ย. 62 เวลา 07.30 น. นายจรัญ อินทสระ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสตูล ประธานการประชุมการพิจารณาตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการจังหวัดสตูล ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)