โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ SMEs

สตูล : 2 พ.ค. 62 นายจรัญ อินทสระ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ SMEs (งบพัฒนาจังหวัดสตูล) กิจกรรม การกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ และ คลีนิกให้คำปรึกษาแนะนำและออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 กลุ่ม/ราย ณ นกน้ำรีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)