งานวันสตรีสากลจังหวัดสตูล ประจำปี 2562

สตูล : 1 พ.ค. 62 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ประธานพิธีเปิดงานวันสตรีสากลจังหวัดสตูล ประจำปี 2562 โดยมีนายจรัญ อินทสระ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ พบปะองค์กรสตรีและผู้ร่วมงาน นางผกาพันธ์ สรรค์สวาส์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสตูล กล่าวต้อนรับ กิจกรรมในครั้งมีส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดสตูล ร่วมเป็น เกียรติ และเป็นการแสดงพลังสตรีจังหวัดสตูลกว่า 2,000 คน ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังเก่า) ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)