การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและขยายผล ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี ผ่าน application

สตูล : 3 พ.ค. 2562 นายจรัญ อินทสระ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางสาวภัทรพร หลังยาหน่าย นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและขยายผล ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี ผ่าน application ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม

(Visited 1 times, 1 visits today)