โครงการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

สตูล : 30 เม.ย. 62 นายจรัญ อินทสระ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนางสาวญาณินท หงส์วรานนท์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายพฤธิพงศ์ พิศาลวัชรินทร์ นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ บ้านท่าข้ามควาย หมู่ที่ 6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)