การประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2562 (ฝ่ายนิทรรศการ)

สตูล : 30 เม.ย. 62 นายจรัญ อินทสระ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสตูล เลขานุการคณะกรรมการเตรียมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2562 (ฝ่ายนิทรรศการ) ดำเนินการ ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2562 (ฝ่ายนิทรรศการ) โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร ศาลากลางจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)