การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล

สตูล : 30 เม.ย. 62 นายจรัญ อินทสระ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมาย น.ส.สุวรรณี ศิริโกศล และ นายณรงค์ คงแจ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)