ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ปี 2562

สตูล : 2 เม.ย. 62 นายวรวิทย์ กฤตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน (แทนสถิติจังหวัดสตูล) ประธานคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และให้คำแนะนำในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2562 อำเภอละงู จังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)