การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ

สตูล : 2 เม.ย. 62 นายจรัญ อินทสระ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมาย นายณรงค์ คงแจ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน

(Visited 1 times, 1 visits today)