รับพรปีใหม่

สตูล : 3 ม.ค. 61 นายจรัญ อินทสระ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสตูล นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล รับพรปีใหม่ จากนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ และนายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)