ประชุมการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

3 มกราคม 2562 นายจรัญ อินทสระ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมาย นางจีระวรรณ อำภัยฤทธิ์ เข้าร่วมประชุมการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)