ปลุกพลังผู้นำออมทรัพย์ฯ สร้างสุขภาพการเงินที่ดีให้กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ การผลิตอำเภอทุ่งหว้า

(#) ปลุกพลังผู้นำออมทรัพย์ฯ สร้างสุขภาพการเงินที่ดีให้กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ การผลิตอำเภอทุ่งหว้า (#)

@สตูล 25 ธันวาคม 2561 นายจรัญ อินทสระ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมาย นายพฤธิพงค์ พิศาลวัชรินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และทีมตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผิตอำเภอทุ่งหว้า จัดประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเวทีส่งเสริมการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยมีเป้าหมายคณะกรรมการกลุ่มฯ เข้าร่วม จำนวน 17 กลุ่ม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)