ประชุมคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล

25 ธ.ค. 61 นายจรัญ อินทสระ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนางหทัยทิพย์ อิสายะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)