#จังหวัดสตูลเลือกคนเก่งและดี เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ดีเด่น ประจำปี 2562

#จังหวัดสตูลเลือกคนเก่งและดี เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 25 ธ.ค. 61 นายจรัญ อินทสระ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมาย นายรชยุทธ โศภิตจิรพาส เข้าประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ดีเด่นจังหวัดสตูล ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน พมจ.สตูล โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน

(Visited 1 times, 1 visits today)